Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:42:31
+00:31:07
4346 1187
K30 : 476
206 / 273
-00:20:50
+00:27:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii