Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:16
-00:36:29
+00:40:47
10828 3474
82 / 94
-00:12:54
+00:28:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii