Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:53
-00:36:41
+00:40:16
7656 1720
298 / 336
-00:28:56
+00:33:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii