Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:42
-00:22:07
+00:43:46
9463 2577
385 / 395
-00:12:19
+00:42:19
01:00:28
-00:46:06
+00:30:51
5552 781
214 / 305
-00:31:41
+00:29:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii