Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:47
-00:54:58
+00:25:01
2557 2381
28 / 71
-00:36:59
+00:16:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii