Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:41:53
-01:06:52
+00:13:07
178 11
11 / 129
-00:46:00
+00:08:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii