Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:31
-00:41:14
+00:38:45
5916 4809
246 / 293
-00:34:31
+00:28:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii