Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:50
-00:44:55
+00:35:04
5262 4431
193 / 251
-00:40:32
+00:32:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii