Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:21
-00:44:24
+00:35:35
5360 4489
30 / 45
-00:15:48
+00:24:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii