Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:02
-00:46:32
+00:30:25
5422 4683
202 / 336
-00:38:47
+00:23:36
01:01:35
-00:47:10
+00:32:49
4793 4152
197 / 293
-00:40:27
+00:22:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii