Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:18
-00:33:31
+00:32:22
7537 6015
313 / 403
-00:22:24
+00:26:27
01:04:13
-00:42:21
+00:34:36
6564 5379
266 / 316
-00:26:48
+00:29:44
01:01:13
-00:47:32
+00:32:27
4693 4080
175 / 246
-00:25:31
+00:21:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii