Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:38
-00:41:56
+00:35:01
6671 1237
272 / 316
-00:26:23
+00:30:09
01:06:45
-00:42:00
+00:37:59
5794 1048
203 / 246
-00:19:59
+00:27:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii