Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:53
-00:56:52
+00:23:07
1944 1829
74 / 261
-00:32:03
+00:17:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii