Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:50
-01:00:55
+00:19:04
916 43
32 / 251
-00:56:32
+00:16:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii