Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:57
-00:39:48
+00:40:11
6097 1198
257 / 293
-00:33:05
+00:30:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii