Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:57
-01:00:48
+00:19:11
942 899
43 / 293
-00:54:05
+00:09:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii