Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:09
-00:40:36
+00:39:23
6013 1157
234 / 259
-00:27:23
+00:33:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii