Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:10
-00:41:35
+00:38:24
5861 4781
217 / 251
-00:37:12
+00:36:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii