Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:44:53
+00:32:04
5897 910
218 / 336
-00:37:08
+00:25:15
01:07:38
-00:41:07
+00:38:52
5935 1115
247 / 293
-00:34:24
+00:28:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii