Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:09
-00:24:40
+00:41:13
9256 6813
99 / 105
-00:06:35
+00:38:24
00:55:41
-00:50:53
+00:26:04
3838 3501
73 / 141
-00:43:27
+00:21:28
01:02:29
-00:46:16
+00:33:43
4970 4266
149 / 197
-00:41:52
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii