Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:36
-00:47:09
+00:32:50
4797 644
194 / 259
-00:33:56
+00:26:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii