Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:40
-00:57:05
+00:22:54
1880 1772
3 / 19
-00:39:53
+00:01:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii