Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:44
-00:42:01
+00:37:58
5789 4743
33 / 45
-00:13:25
+00:26:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii