Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:05
-00:28:40
+00:51:19
6849 5240
259 / 261
-00:03:51
+00:45:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii