Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:37
-01:02:08
+00:17:51
708 679
15 / 151
-00:37:14
+00:09:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii