Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:11
-00:44:34
+00:32:42
8447 2090
371 / 501
-00:27:01
+00:24:51
01:01:48
-00:44:46
+00:32:11
5925 920
245 / 348
-00:27:21
+00:24:07
01:03:55
-00:44:50
+00:35:09
5284 840
201 / 260
-00:27:02
+00:28:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii