Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:45
-00:42:00
+00:37:59
5793 4746
228 / 259
-00:28:47
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii