Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:32
-00:55:13
+00:24:46
2482 2312
47 / 143
-00:39:07
+00:13:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii