Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:08
-00:53:37
+00:23:39
3905 3505
133 / 476
-00:43:48
+00:20:58
00:50:34
-00:58:11
+00:21:48
1601 1517
40 / 151
-00:33:17
+00:13:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii