Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:40
-00:33:54
+00:43:03
7953 1884
118 / 127
-00:06:14
+00:34:19
01:07:25
-00:41:20
+00:38:39
5901 1098
110 / 143
-00:25:14
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii