Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:33
-00:29:12
+00:50:47
6827 5233
192 / 197
-00:24:48
+00:44:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii