Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:42
-01:02:03
+00:17:56
725 695
16 / 151
-00:37:09
+00:09:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii