Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:32
-00:42:13
+00:37:46
5754 4718
166 / 197
-00:37:49
+00:31:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii