Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:42
-00:41:03
+00:38:56
5947 1123
173 / 197
-00:36:39
+00:32:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii