Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:44
-00:33:01
+00:44:15
11338 7533
571 / 592
-00:11:02
+00:36:36
01:03:41
-00:45:04
+00:34:55
5236 4416
221 / 293
-00:38:21
+00:24:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii