Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:22
-01:01:23
+00:18:36
829 794
18 / 143
-00:45:17
+00:07:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii