Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:15
-00:32:30
+00:47:29
6684 1505
241 / 251
-00:28:07
+00:45:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii