Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:30
-00:54:15
+00:25:44
2770 2572
54 / 143
-00:38:09
+00:14:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii