Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:58
-00:39:36
+00:37:21
7156 1463
81 / 98
-00:24:19
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii