Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:12
-00:31:37
+00:34:16
8074 6305
285 / 339
-00:26:21
+00:24:30
01:07:08
-00:41:37
+00:38:22
5852 4775
249 / 288
-00:22:44
+00:32:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii