Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:07
-00:38:38
+00:41:21
6235 1267
65 / 71
-00:20:39
+00:32:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii