Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:12
-00:38:33
+00:41:26
6246 1277
39 / 45
-00:09:57
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii