Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:58
-00:43:47
+00:33:29
8755 2248
333 / 476
-00:33:58
+00:30:48
01:08:48
-00:27:01
+00:38:52
8996 2280
313 / 333
-00:14:58
+00:36:03
01:16:16
-00:32:29
+00:47:30
6685 1506
142 / 151
-00:07:35
+00:39:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii