Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:19
-00:38:15
+00:38:42
7416 1595
26 / 34
-00:08:14
+00:19:31
01:07:05
-00:41:40
+00:38:19
5847 1076
29 / 34
-00:08:32
+00:19:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii