Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:56
-00:33:49
+00:46:10
6613 5142
41 / 45
-00:05:13
+00:35:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii