Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:20
-00:44:25
+00:35:34
5355 869
159 / 197
-00:40:01
+00:28:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii