Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:03
-00:30:46
+00:35:07
8306 6423
347 / 403
-00:19:39
+00:29:12
01:09:15
-00:37:19
+00:39:38
7556 5888
294 / 316
-00:21:46
+00:34:46
00:55:19
-00:53:26
+00:26:33
3039 2806
116 / 246
-00:31:25
+00:15:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii