Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:02
-00:44:43
+00:35:16
5305 4457
32 / 53
-00:18:32
+00:18:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii