Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:26
-00:53:08
+00:23:49
3018 2803
61 / 139
-00:34:57
+00:17:11
01:27:53
-00:20:52
+00:59:07
6983 5300
129 / 129
+00:54:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii