Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:44
-01:02:01
+00:17:58
728 698
23 / 150
-00:37:58
+00:08:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii